محمد علی صادقی

کارشناس مسئول توسعه زیر ساخت اطلاعات مکانی

درباره من

دکترا در جغرافيا  برنامه ریزی و آمايش کيفيت محيطي  مناطق روستايي از دانشگاه شهيد یهشتي.

 دارای سابقه 15 ساله در حوزه تحلیل داده های مکاني، مدلسازي، تحليلگر سيستم هاي اطلاعات مکاني(GIS)، آمارفضايي ، سنجش از دور(IRS) و کار با انواع داده ها و تصاوير ماهواره اي هستم.

سوابق تحصیلی

  • دکتراي تخصصي

جغرافيا وبرنامه ريزي کيفيت محیط..

دانشگاه شهيدبهشتي- تهران- ايران

1396-1392

  • کارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمي- تهران – ايران

موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران

1383-1380

سوابق شغلی

  • شهرداري کاشان

GIS و برنامه ريزي آمايش محيط

مهارت ها

مهارتهاي زير در حوزه هاي مختلف مديريت شهري(شهرسازي – خدمات شهري- پروژه هاي عمراني – مکانيابي  و… کاربردي و قابل استفاده مي باشد.

ArcGIS 3D Analyst

ArcSDE

ArcTool box

Spatial Analyst

Model Builder

Tracking Analyst

Vertical database

Geometric Network

WebGIS

Multimodal network dataset

GlobalMapper

AutoCAD Map 3D

Envi

Erdas

Network Analyst

زبان

عنوان

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

مهارت صحبت کردن

 مهارت گوش دادن

English

★★★★★

★★★★☆

★★★★☆

★★★★☆

* داراي مدرک وزارت علوم

دوره ها و گواهینامه ها

بيش از 300 دوره وگواهينامه آموزشي

 

 

پروژه ها

  • طراحی و پیاده سازی بيش از 50  پروژه سيستم هاي اطلاعات  مکاني

تحقیقات و مقالات

طرح پژوهشي:

1-      پياده سازي سامانه اطلاعات مکاني خدمات دانشگاه علوم پزشکي کاشان.

مقالات:

1-      تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی                   مجله پژوهشهاي جغرافيايي- دانشگاه تهران

10.22111/gaij.2018.4243

حسنعلی فرجی سبکبار   منصور رضاعلی   محمد علی صادقی  مهرانگیز رضایی

تاريخ چاپ 1392

2-      روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دورۀ زمانی 1395-1355

نوع مقاله : علمی پژوهشی                  مجله آمايش شهري ومنطقه اي- دانشگاه زاهدان

10.22111/gaij.2018.4243

محمدعلی صادقی؛ عباس سعیدی؛ رحمت‌الله منشی‌زاده؛ فرهاد عزیزپور.

تاريخ چاپ 1396

3-      تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان

نوع مقاله : علمی – پژوهشی                  مجله جغرافيا(مجله بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) – دانشگاه شهيد بهشتي

محمدعلی صادقی؛ فرهاد عزیزپور.

20.1001.1.27172996.1400.19.69.8.6

تاريخ چاپ 1400

افتخارات

بيش از 150تقديرنامه

تدريس و آموزش

دانشگاه پيام نور شماره استاد :        437587

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86                     نيمسال اول سال تحصيلي92-91               نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89                     نيمسال دوم سال تحصيلي92-91                   نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

نيمسال اول سال تحصيلي91-90                      نيمسال اول سال تحصيلي93-92                   نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

نيمسال دوم سال تحصيلي91-90                      نيمسال دوم سال تحصيلي93-92                   نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

 

دانشکده پيرا پزشکي علوم پزشکي

  نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

طاهره نمدی

اپراتور سامانه های اطلاعات مکانی

شرح وظایف واحد توسعه زیر ساخت اطلاعات مکانی

………………………

…………………….

……………………..

گزارش عملکرد

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp