ابوالفضل رسولیان

مدیر مرکز

سوابق اجرایی

 • دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان – مرداد ماه ۹۷ تا کنون
 • مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کاشان – مرداد ۹۷ تا کنون
 • رئیس شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از مهر ۹۵ تا ۹۷
 • رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از مهر ۹۵ تا ۹۷
 • عضو کارگروه سازگاری با کم آبی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
 • مدیر فناوري اطلاعات سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان از ۹۳ تا ۹۷
 • مسئول حراست دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از ۹۴ تا ۹۷
 • کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از ۹۲ تا ۹۷
 • کارشناس مسئول فناوري اطلاعات دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از ۹۲ تا ۹۷
 • مدیر پژوهش و دبیر شورای پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از ابتدای سال ۹۵ تا ۹۷
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از سال ۹۰ تا کنون
 • عضو کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه اي استان اصفهان از سال ۹۳ تا کنون
 • مدیرعامل شرکت مهندسی سامانه هاي اطلاعات الکترونیک همیارشهر اصفهان وابسته به سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان سال ۸۹ تا ۹۲
 • مدیر پرژه هاي ممیزي ، GIS ، ساماندهی بایگانی و آرشیو الکترونیکی شرکت همیار شهر از سال ۹۲ تا ۹۴
 • دبیر اتاق فکر توسعه دولت الکترونیک در شهرداریها و دهیاریهاي استان اصفهان سال ۹۰ تا ۹۱
 • مدیر پروژه پیاده سازي سیستمهاي یکپارچه شهرسازي نوسازي و سیستمهاي مالی اداري در شهرداریهاي استان اصفهان
 • عضو تیم نظارت بر تهیه برنامه کلان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICTMP) شهرداریهاي استان اصفهان سال ۹۱
 • عضو و دبیر کمیته تخصصی فناوري اطلاعات شهرداریهاي استان اصفهان سال ۸۸ تا ۹۱
 • عضو کارگروه ارزیابی شرکتهاي بومی استان اصفهان در حوزه فناوري اطلاعات شهرداریها سال ۹۰ تا ۹۱
 • مشاور و مدیر فناوري اطلاعات سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان سال ۸۸ تا ۹۱
 • قائم مقام سازمان اتوبوسرانی شهرداري بروجرد سال ۸۸
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري بروجرد سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
 • مسئول حفاظت رایانه اي دفتر حراست شهرداري بروجرد سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
 • مدیر فناوري اطلاعات شهرداري بروجرد سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸
 • مدیر مجتمع آموزش عالی علامه بحرالعلوم(واحد الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت در بروجرد) ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مسئول ستاد ممیزي شهرداري بروجرد سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸
 • عضو و دبیر کارگروه GIS شهرداري بروجرد سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • عضو شوراي فناوري اطلاعات شهر بروجرد
 • مسئول گروه کارشناسان کامپیوتر فرمانداري در انتخابات رایانه اي مجلس
 • عضو کمیته فناوري اطلاعات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري
 • مدیر فنی شرکت کامپیوتر سرور رایانه (تأمین سیستم هاي مکانیزاسیون ،تجهیز و پیاده سازي سخت افزاري و شبکه)-(۸۰-۸۳)
 • مسئول امور مالی و رایانه شرکت ساختمانی نیک سازان امید وار (۷۸-۸۰)

سوابق آموزشی و توانمندیهای علمی

 • مدرس رسمی دروس IT و مدیریتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۹۳ تا کنون
 • تدریس دوره هاي مختلف فناوری اطلاعات و مدیریت در سازمانها ، شهرداریها ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی
 • آشنایی کامل با مباحث معماري سازمانی ، BPMS ، BPR ، ISO
 • مسلط به سیستمهاي اطلاعاتی تخصصی شهرداریها از جمله سیستمهاي یکپارچه شهرسازي و نوسازي ، سیستمهاي مالی اداري ، ERP و …
 • تسلط به تجزیه تحلیل سیستمها و معماري سیستم
 • آشنایی با زبان هاي برنامه نویسی و بانکهاي اطلاعاتی – از جمله #C ، ASP ، PHP ، MSSQL ، MYSQL و…
 • آشنایی به نرم افزارهاي طراحی و مهندسی و مدیریت شهري از جمله AutoCad ، ArcGIS ، MicroStation
 • تسلط به مجموعه نرم افزارهاي کاربردي مورد نیاز از جمله مجموعه OFFICE MS ، نرم افزارهاي Adobe و …
 • آشنایی به طراحی صفحات وب و طراحی سایت

همایش­ها و دوره هاي آموزشی و گواهیهاي اخذ شده

 • حضور در دومین همایش شهرهوشمند با ارائه مقاله “بررسی عوامل مؤثر بر هوشمند سازی شهرها با محوریت شهرداریها” ۱۳۹۵
 • اولین همایش شهرهوشمند ۱۳۹۴ به عنوان داور منتخب استانداری جهت ارزیابی شهرداریهای پیشگام در اجرای شهر هوشمند
 • شرکت در سومین همایش کاربردي معماري سازمانی ۱۳۹۱
 • همایش مهندسی کیفیت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۹۱
 • دوره تخصصی سامانه هاي هوشمند ۱۳۹۰
 • نقش فناوري اطلاعات در مدیریت شهري (ویژه مدیران) ۱۳۸۹
 • همایش ملی امنیت اطلاعات ۱۳۸۹
 • دوره تخصصی نقش فناوري اطلاعات در مدیرت شهري (ویژه کارشناسان) ۱۳۸۹
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت کیفیت ۱۳۸۴
 • آشنایی با استاندارد الزامات تشریح مستند سازي سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ –  ۱۳۸۴
 • قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی ۱۳۸۷
 • دوره آموزشی پدافند غیرعامل ۱۳۹۰
 • کارگاه آموزشی فناوري اطلاعات و ارتباطات از منظر پدافند غیرعامل ۱۳۹۰
 • حضور در اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ۱۳۸۶
 • حضور در اولین کنفرانس شهرداري الکترونیکی ۱۳۸۶
 • حضور در دومین کنفرانس بین المللی شهرداري الکترونیکی ۱۳۸۸
 • حضور در دومین همایش کاربردي معماري سازمانی ایران ۱۳۸۹
 • همکاري با نشریه هاي مختلف از جمله نشریه عروج ، نگاه شهر و …

رشته تحصیلی

 • کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
 • کارشناسی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی

 • دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند

خلاصه مدیریتی

 • اهم فعالیت های راهبردی ICT  شهرداری کاشان
  • تشکیل شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
  • تشکیل کمیته های تخصصی زیرمجموعه شورای راهبری شامل:
   • کمیته تخصصی تدوین برنامه ها و توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • کمیته تخصصی شبکه و زیرساخت
   • کمیته تخصصی خدمات الکترونیک و شهر هوشمند
  • تشکیل کمیته راهبردی امنیت اطلاعات
   • کمیته تخصصی امنیت
  • تشکیل کارگروه GIS با عضویت نمایندگان و کارشناسان واحدها و سازمان های تابعه شهرداری
  • اصلاح ساختار سازمانی IT شهرداری و ارتقاء جایگاه از واحد به مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • استفاده از استانداردها و چارچوب های مرتبط با حوزه از جمله: ITIL ، COBIT ، ISMS و …
  • ارتقاء زیرساخت اینترنت و پهنای باند اختصاصی شهرداری جهت توسعه خدمات الکترونیک از بستر اینترنت
  • راه اندازی اینترنت شهری (استفاده رایگان شهروندان از اینترنت در اماکن عمومی شهری) در راستای توسعه شهر هوشمند
 • اهم فعالیت های پشتیبانی ICT شهرداری کاشان
  • راه اندازی ‫مرکز تماس (Call Center) واحد پشتیبانی در راستای تسریع و بهبود خدمات
  • راهبری و پشتیبانی بیش از 100 نرم افزار و سامانه اطلاعاتی
  • نگهداری و پشتیبانی بیش از 50 وب سایت و پورتال سازمانی
  • نگهداری و پشتیبانی بیش از 1000 دستگاه تجهیزات سخت افزاری
  • پشتیبانی و نگهداری بیش از 120 دستگاه تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه
  • پشتیبانی و برقراری پایداری ارتباط بین 73 ساختمان شهرداری
  • مدیریت هوشمند کاربران و ارائه خدمات و رفع مشکلات ICT از طریق Service Desk
  • پشتیبان گیری و حفظ امنیت اطلاعات و داده های سازمان
 • اهم فعالیت های توسعه ICT
  • تقویت واحد تولید و توسعه نرم افزار در راستای طراحی، توسعه و بروزرسانی محصولات متنوع نرم افزاری شامل :
   • سامانه دیدبان خدمت
   • سامانه مدیریت بحران
   • سامانه میز خدمت الکترونیک
   • سیستم صدور مجوز حفاری ها و برگه مسیر
   • اپلیکیشن موبایل کاشان من
   • سامانه ارسال پیامک هوشمند
   • پورتال پژوهشی
   • سیستم مدیریت فرایندهای سازمانی و خودکار سازی فرآیندها
   • سامانه سیستم آی پی
   • سیستم درآمد پیوند
   • سیستم فروش اسناد مناقصه
  • طراحی و استقرار پورتال جدید شهرداری کاشان(ir) و زیرسایت های آن بر اساس معماری محتوای جدید به تفکیک مناطق، معاونت ها و سازمانهای تابعه شهرداری شامل بیش از 30 پورتال
  • طراحی و راه اندازی پورتال خبری شهرداراری – شهرآن (ir)
  • طراحی و استقرار سایت شهر مجازی کاشان (kashan.ir)
  • تهیه و استقرار سامانه دعاوی حقوقی
  • تهیه و راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب و ایجاد بستر سازمان الکترونیکی
  • تکمیل زیرسیتم های املاک، مهندسین ناظر، ماده صد و … از سیستم یکپارچه شهرسازی
  • تهیه و راه اندازی سامانه نظر سنجی شهرداری
  • ارتقاء سامانه عوارض خودرو
  • ارتقاء سامانه 137
  • ارتقاء سامانه وب جی آی اس شهرداری با رویکرد ایجاد بستر SDI
  • ارتقاء سامانه های امنیتی از جمله آنتی ویروس، WAF ، فایروال و …
  • راه اندازی شبکه فیبر نوری
  • توسعه زیرساخت شبکه
  • به روزرسانی تجهیزات اکتیو شبکه
  • ارتقاء مرکز داده موجود
  • مطالعات شهر هوشمند
  • تشکیل بانک دانش ICT و ارائه آموزه های تخصصی به همکاران

ارتباط با مدیر فناوری اطلاعات

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp