سیستم جامع درآمد شهرداری ( پیوند )

اهداف و کاربرد: یکپارچه سازی درآمد های شهرداری

بهره بردار: شهرداری کاشان

تکنولوژی های تولید : ADO.NET , .NET Framework

زبان برنامه نویسی:C#

پایگاه داده: SQl Server

پلتفرم: ویندوز اپلیکیشن

اثربخشی:مدیریت جامع درآمد های شهرداری و مکانیزه کردن اسناد درآمدی در واحد مالی

نرم افزار پیوند قابلیت ثبت و شناسایی تمامی درآمد های حضوری و غیرحضوری شهرداری از قبیل درآمد شهرسازی، نوسازی، اصناف، فعالان اقتصادی، عوارض خودرو، خانه های تاریخی و … را دارد

از مزایای این نرم افزار شناسایی نوع درآمد های غیر حضوری از فایل های صورتحساب بانکی و همچنین ثبت اسناد مالی برای تمامی درآمد ها را دارد

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp